Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

 

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

El servei actual ja està gestionat per l’ajuntament i una empresa de l’economia social (en aquest cas, una cooperativa). La voluntat del projecte és impulsar la gestió publica per mitjà de l’economia social amb la creació d‘una cooperativa de titularitat municipal.

L’idea és que la població pugui gaudir de més serveis públics com ara la implantació d’un centre de dia, i continuar consolidant el Servei d’ajut domiciliari (SAD),en aquest moment molt ben valorat pels usuaris i el conjunt de la ciutadania.

Objectius del projecte:

  • Establir un servei de proximitat a l’usuari que permeti arribar a més persones que ho necessiten.
  • Generar llocs de treball en un sector econòmic a l’alça, el tercer sector, donades les dades d’envelliment de la població.
  • Promocionar i impulsar l’economia social i solidària en l’àmbit de l’atenció a les persones.
  • Disposar d’una empresa especialitzada en l’atenció a la dependència.

L’any 2012, l’ajuntament d’Arbúcies impulsa conjuntament amb el SOC, l’elaboració de l’estudi titulat “ Detecció de les necessitats de la gent gran”, treball que es desenvolupa durant sis mesos amb la col·laboració d’una Técnica auxiliar geriàtrica que recull dades, les elabora i redacta les conclusions del treball. A l’any 2018 es va portar a terme un nou estudi que ens va permetre actualitzar l’informació.

Agafant les dades de l’estudi i la radiografia dels serveis existents, l’ajuntament d’Arbúcies dirigeix les seves actuacions bàsicament a dos àmbits: la millora i ampliació del SAD (Servei d’ajuda a domicili) i la creació d’un centre de dia públic.

Aquestes actuacions es concretarien en :

  • Desenvolupar tasques assistencials, preventives i educatives habilitadores per a la vida autònoma.
  • Atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu domicili mentre no siguin ateses íntegrament pels serveis socials especialitzats.
  • Donar suport a aquelles persones i/o famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat i/o risc social, a causa de mancances i/o dificultats personals, familiars i/o socials (violència de gènere i/o familiar, risc d’exclusió social, etc.).

El primer dels projectes a realitzar afecta al SAD (actualment ja està en funcionament) i el segon està en fase inicial d’elaboració tècnica i urbanística del projecte de centre de dia públic.