Prevenció d'addiccions - La Resclosa

La Resclosa d'Arbúcies és un projecte de prevenció de consums problemàtics  que s'inicia l'any 2013 amb la participació de diferents agents socials de diferents àmbits: Serveis Socials, Joventut, Governació, Salut, Promoció Econòmica, Cultura, AMPA's, Creu Roja, centres educatius, etc.

Tota l'activitat s'ha desenvolupat en el marc del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Arbúcies i l'associació GASS, i fins a l'actualitat s'ha treballat en cinc actuacions:

  • La formació d'agents socials: es va iniciar l'any 2013. Es realitzen de forma estructurada segons les necessitats i propostes que han expressat els propis agents 
  • Les TIC's: s'han implementat des de l'any 2015. Es basen, per una banda, en la gestió d'un compte de facebook adreçat principalment a joves d'Arbúcies als que se'ls ofereix informació preventiva (textos científics, missatges, recursos, etc.). I, per l'altre, la gestió del blog http://laresclosa.cat adreçats als agents socials, pares i mares per tal que disposin d'informació per a poder realitzar la tasca preventiva.
  • Els tallers educatius a l'aula: s'han realitzat des del curs 2014-2015 a l'IES Montsoriu, on es solen escollir grups de risc en els que es detecten consums o situacions de risc. Es realitza un cicle de dues o tres sessions per a cada grup, fent incís en la reducció de danys i riscos, tot qüestionant també el fet de consumir drogues.
  • El Servei d'Assessorament i Suport (SOS): es va iniciar durant l'estiu del 2015. Es basa en l'acompanyament de processos de millora personal, mitjançant visites d'exploració i suport, on es proposa un pla d'acció individualitzat. Així, les persones que usen drogues, els seus familiars i els agents socials podran disposar d'un servei proper on poder obtenir orientació.
  • Protocol ASA (Alternativa a la Sanció Administrativa) : La finalitat d’aquesta actuació és aconseguir que els menors, presumptes autors d’una  infracció administrativa referent al consum en llocs, vies, establiments o transports públics, així com la tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, puguin optar a una mesura alternativa a la sanció per evitar o disminuir riscos associats al consum.

 

Objectius específics

  • Detectar situacions de risc 
  • la família en relació amb el consum de drogues i altres riscos associats.
  • Vetllar perquè la mesura educativa es compleixi satisfactòriament.

 

Tant el funcionament del programa com el seu procés d’implementació es basen en la col·laboració dels agents implicats (especialment amb la Policia Local) per tal de garantir la coordinació i el seguiment del procés.
 

Amb el suport de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona