Escola de pares i mares

L’Ajuntament d’Arbúcies ofereix diferents programes i activitats de formació per a pares i mares interessats en millorar les seves habilitat per educar els seus fills i filles. 

L’objectiu es oferir eines i recursos personals, partint de l’anàlisi de la situació actual i creant un espai de trobada on reflexionar de manera conjunta, que els pugui donar suport en la seva funció educativa.

El programa de formació per a pares i mares es desenvolupa amb xerrades i tallers diversos en col·laboració amb diferents institucions públiques i/o entitats educatives.