Espai SIS (Servei d'Intervenció Socioeducativa)

L'Espai SIS (Servei d'Intervenció Socioeducativa) és un recurs de l’Àrea d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament.

Creat l’any 2006, és un lloc de trobada a la tarda de 2/4 de 6 a 8 per fer reforç de tasques escolars i activitats de lleure en grup. 

Està destinat a mainada de 8 a 12 anys de dilluns a dijous i a adolescents de 13 a 16 els divendres. 

Es tracta d’un recurs de caràcter lúdic, formatiu i preventiu, on es treballen diferents aspectes dels nois i noies a partir d’una metodologia dinàmica i participativa i on les activitats son l’eina principal per la intervenció educativa.

L'Espai SIS està atès per professionals i ofereix diferents recursos de lliure gestió i activitats dirigides al llarg de la setmana, amb la capacitat d’adaptació a les característiques de les noies i nois, a les seves necessitats i demandes.

El Projecte Educatiu de l'Espai SIS té com a objectius:

  • Oferir un espai que faciliti noves experiències comunicatives i de relació. 
  • Participar en l’educació integral dels nois i noies.
  • Fomentar hàbits i pautes de comportament                                
  • Potenciar les seves capacitats, habilitats i aptituds personals.
  • Treballar per garantir l’autonomia personal i social.
  • Produir accions educatives a l’entorn social més immediat del grup.
  • Incidir en la millora de la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies des del lleure.

 

Amb la col·laboració econòmica de DIPSALUT

DIPSALUT