Acollida

 

L'Estatut d'autonomia de Catalunya incorpora, com a competències de la Generalitat, l'acollida i la integració de les persones estrangeres immigrades i en preveu el seu desenvolupament. La normativa estableix com a eix principal del procés de rebuda i suport a les persones nouvingudes el servei de primera acollida, que serà una caixa d'eines per a l'autonomia personal d'aquestes persones i que inclourà l'atenció personalitzada i accions de formació i informació.

En aquest sentit, el servei de primera acollida que s'ofereix a través dels ens locals, inclourà una entrevista amb un agent d'acollida, informació i formació sobre la societat catalana, el mercat laboral, el dret d'estrangeria i la llengua.

El servei d’atenció a la nova ciutadania ens permet assolir els següents objectius:

  • Un diagnòstic periòdic del fet migratori al municipi.
  • Aplicar el protocol d’acollida adreçat a la població nouvinguda, informant dels seus drets i deures com a ciutadans.
  • Mediació en conflictes comunitaris
  • Suport a altres equips tècnics i professionals del municipi.
  • Potenciar la incorporació de les persones immigrades a la vida associativa.
  • Afavorir el coneixement de la llengua i la cultura catalana.
  • Coordinar el servei municipal de traducció.
  • Organització d’activitats formatives i de sensibilització per a la convivència.