Subvencions Esportives

Subvencions Esportives Municipals

L'objecte d'aquesta subvenció es donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament de l'activitat esportiva de base de les entitats esportives del nostre municipi.

Destinatari les entitats esportives municipals, inscrites o adscrites al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i al Registre d'Entitats de l'Ajuntament d'Arbúcies en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Bases Reguladores de la subvenció

Formulari de Sol·licitud

Compte Justificatiu