Accions Promoció Econòmica

1. Reforç dels serveis de l'Oficina de Promoció Econòmica 

2. Programa Treball i Formació 

3. Programa Garantia Juvenil 

4. Programa Treball als Barris 

5. Formació i orientació professional 

6. Creació de la taula d'emergència comercial 

7. Creació de la taula d'emergència empresarial

8. Promoció del comerç, serveis, bars i restaurants 

9. Punt d'atenció al comerç i a la petita empresa

10. Obertura segura

11. Suport a l'Associació Comerç d'Arbúcies 

12. Bonificaicó taxa d'ocupació de via pública 

13. Estudi de les dades econòmiques i socials d'Arbúcies 

14.Pla de Comunicació per a la reactivació de turisme i comerç 

15. Creació de l'apeu al polígon Torres Pujals