Accions Igualtat

1. Crear plans d'inserció laboral en dones >45 anys 

2. Formació online de sexpreading 

3. Seguir amb la prevenció de les violències masclistes 

4. Coeducació a les escoles per treballar temes de perspectiva de gènere 

5. Protocol de recursos de suport a la dona 

6. Suport psicològic Ambar