Accions Festes

1. Compra de material per a pròxims actes 

2. Replantejar la programació d'Enramades 

3. Creació del logotip Enramades confinades 

4. Clàusula per a la contractaciói d'espectacles i esdeveniments 

5. Decret d'anul·lació actes 

6. Espais adequats a la "nova normalitat"

7. Formació per a la "nova normalitat"