Accions Educació

Llar d'Infants El Jardinet

1. Formació sobre el protocol a seguir en mesures per a la prevenció del contagi

2. Acompanyament emocional dels infants i llurs famílies

3. Aplicació de les mesures/infraestructures adequades per evitar la propagació de la Covid-19

4. Dotació dels EPIS

5. Cobertura de les necessitats bàsiques dels infants matriculats

PFI

7. Acabar PFI 2019/2020

8. Pla de Garantia Juvenil

9. PFI 2020/2021