Accions d'Activitat Física i Esport

1. Dotar les instal·lacions esportives de recursos per tal de complir les noves normatives i protocols marcats per Sanitat