Accions Cultura

1. Plataforma online per la compra d'entrades d'espectacles

2. Afavorir la contractació de grups locals

3. MEMGA: Obertura serveis culturals i Oficina de Turisme

4. Biblioteca: Obertura del servei de Biblioteca Municipal d'Arbúcies

5. Campanya de foment de la lectura