Accions Atenció a les Persones

 

1. Atenció serveis socials

2. Necessitats bàsiques

3. Ajuts socials 

4. Garantir subministraments bàsics 

5. Mesures en màteria d'habitatge 

6. HAbitatge d'urgència social 

7. Atenció a la gent gran

8. Reforç socioeducatiu 

9. Centre Obert -  Servei socioeducatiu diürn adreçat a infants en risc

10. Centre obert d'estiu 

11. Patis oberts d'estiu 

12. Beques per activitats extraescolars 

13. Microcrèdits per a persones vulnerables i autònoms

14. Suport a les campanyes i iniciatives de les entitats per a la lluita contra la Covid-19 (Càritas, Creu Roja...)

15. Subvencionar activitats lúdiques d'estiu per a infants amb pocs recursos