20/03/2020 - Salut

El Govern vetlla per garantir l'atenció a les dones en situació de violència masclista durant el confinament per emergència sanitària

Es reforça el servei 900 900 120 permanent d’atenció a dones en situació de violència masclista

L’Institut Català de les Dones (ICD) del Departament de la Presidència i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, han reorganitzat els serveis que gestionen per poder garantir l’atenció a les dones en situació de violència masclista durant els dies que duri el confinament per emergència sanitària amb l’objectiu que no hi hagi cap dona desatesa malgrat la dificultat de mobilitat i atenció presencial.

Donat aquest escenari, s’estan endegant mesures per facilitar a les dones en situació de violència masclista l’accés telefònic i telemàtic i per a què, malgrat els serveis han alterat el seu funcionament pel que fa a presencialitat, també puguin ser ateses per una persona professional quan la situació ho requereixi.

L'estat de confinament derivat de la situació d'emergència sanitària pel COVID-19 provoca un impacte clar en les dones en situació de violències masclistes i llurs fills i filles, especialment aquelles que pateixen situacions de risc.

Una situació excepcional de confinament, on la convivència és permanent i forçosa i la mobilitat reduïda o nul·la pot afavorir les situacions de conflicte i violència, de manera similar a les situacions de conflictivitat que es donen en períodes vacacionals, amb l’agreujant de la dificultat per a la víctima de no poder trobar suport de familiars, professionals, i altres recursos.

Alhora es produeix una situació de menys oportunitats per verbalitzar, compartir o demanar informació o assessorament als serveis, així com per denunciar.

Per tot això s’estableix el següent:

- El Servei d'Informació i Orientació a les Dones (SIOD) d'Arbúcies reforça l'atenció a les dones i amplia el seu horari: serà de 9 del matí a 8 del vespre al telèfon 670 751 558 i al correu siod@jarbucies.cat.

-El Servei 900 900 120, gestionat directament l’ICD, que és un servei central i una de les portes d’entrada a la xarxa de recursos, tindrà durant tot el confinament un pes més important pel que fa a l’atenció de les dones donat que és un servei telefònic que pot garantir l’atenció en qualsevol moment i hora del dia, també d’emergències.
També tindrà un paper més important, ja que centralitzarà i oferirà informació actualitzada de l’estat dels serveis de tota la xarxa d’atenció que depenen d’altres departaments de la Generalitat i administracions.

-Es reforça la comunicació i divulgació del 900 900 120, servei telefònic gratuït i permanent, per tal que arribi el seu coneixement a totes les dones que el puguin necessitar. Especialment en la seva modalitat de comunicació escrita ja que el servei també atén a través de l’adreça de correu 900900120@gencat.cat. Aquest sistema pot ser més operatiu quan la dona es troba confinada amb l’agressor.

-Es demana l’especial col·laboració de les persones de l’entorn, ja que si la dona no pot efectuar les trucades o escriure, siguin les persones de l’entorn les que estiguin amatents a la situació i es posin en contacte directament amb el servei 900 900 120.

-Des de l’ICD es facilitarà puntualment, a través del web http://dones.gencat.cat/ca/inici i les xarxes socials institucionals, la informació sobre la resta de serveis operatius de tots els departaments de la Generalitat implicats i també els dels ens locals (SIAD) i de les entitats especialitzades.

Seguidament s’ofereix informació dels serveis actualitzada a 17 de març:


Informació dels serveis del Departament de la Presidència

Línia 900 900 120

El servei d'atenció permanent 900 900 120 contra la violència masclista no altera el seu funcionament. És un servei gratuït i confidencial que funciona cada dia de l'any, durant les 24 hores del dia i aten en diferents idiomes. S'hi pot accedir per telèfon o a través del correu electrònic 900900120@gencat.cat, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones.

Oficines d’informació i assessorament a dones de l’Institut Català de les Dones

Les 5 oficines d'informació arreu del territori de l’ICD prioritzen l’atenció telefònica i telemàtica. Es restringeix per tant l’accés a les usuàries, excepte en cas d’emergència, i es reprogramen totes les visites i entrevistes presencials del 13 al 27 de març, ambdós inclusius, a contacte telefònic o per mitjans telemàtics.

El contacte de les Oficines d’informació són els següents:

Barcelona: Tel. 93 495 16 00; icd@gencat.cat
Girona: Tel. 872 97 58 74; icd.girona@gencat.cat
Lleida: Tel. 973 70 36 58; icd.lleida@gencat.cat
Tarragona: Tel. 977 24 13 04; icd.tarragona@gencat.cat
Terres de l’Ebre; Tel. 977 44 12 34; icd.terresebre@gencat.cat
Informació sobre els Serveis d'Informació i Atenció a Dones (SIAD)

Els Serveis d’Informació i Atenció a Dones són recursos que ofereixen informació, orientació i assessorament en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i altres. Són de titularitat municipal o comarcal i compten amb el suport de l’Institut Català de les Dones. En total, hi ha 102 Serveis d’Informació i Atenció a Dones ubicats arreu del territori.

Informació dels serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)

Es restringeix l’accés de les persones usuàries als Serveis d’Intervenció Especialitzada, excepte en cas d’emergència, i es reprogramen totes les visites presencials a contacte telefònic o per mitjans telemàtics.

Els 13 Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) atenen via telefònica en horari habitual de matí i tarda, i de manera presencial només per urgències o amb cita prèvia per a dones ja ateses anteriorment al servei.

SIE Anoia: 93 804 82 65 siecc.tsf@gencat.cat
SIE Baix Llobregat: 93 685 99 34 siebll.tsf@gencat.cat
SIE Barcelonès Nord: 93 517 00 01 sie-barcelones@ipss-online.org
SIE Garraf Penedès: 93 707 94 73 siegarrafpenedes@abd-ong.org
SIE Manresa- Catalunya Central: 93 628 91 98 sie.manresa.cc@dae.cat
SIE Mataró-Maresme: 93 796 13 00 siemataro.tsf@gencat.cat
SIE Vallès Occidental: 93 692 31 83 sievallesoccidental@safareig.org
SIE Vallès Oriental: 93 585 12 23 sievallesoriental@intress.org
SIE Gironès: 972 24 54 10 sieg.tsf@gencat.cat
SIE Alt Pirineu- Aran: 973 36 13 31 sieapa.tsf@gencat.cat
SIE Lleida: 973 24 65 07 sielleida.tsf@gencat.cat
SIE Tarragona: 977 92 04 06 sieta.tsf@gencat.cat
SIE Terres de l’Ebre: 977 700168 siete.tsf@gencat.cat

Serveis Tècnics de Punt de Trobada (STPT)

Es suprimeixen les visites i entrevistes presencials als Serveis Tècnics de Punt de Trobada del 13 al 27 de març, ambdós inclusius, es reprogramen per més endavant i s’ofereixen alternatives de contacte per via telefònica o telemàtica.

Serveis d’Acolliment i Recuperació (SAR) i Serveis Substitutoris de la Llar (SSL)

Aquests serveis funcionen amb normalitat seguint les instruccions per a la prevenció i protecció respecte el COVID19 validades pel Departament de Salut.

Informació dels Serveis del Departament d’Interior

Es cobreixen els serveis policials amb normalitat, entenent els incidents de violència masclista com a prioritaris.

En relació amb l'operativa de Mossos s'haurà de tenir en compte que qualsevol de les mesures ordinàries de seguiment i /o protecció policials que es fa a les víctimes queden subjectes a realitzar-se o no segons la urgència en el risc per la seguretat de la pròpia víctima i sota valoració d'altres mesures alternatives de seguiment i/o protecció policials que no posin en risc la seva salut ni la integritat física.

Informació dels Serveis del Departament de Justícia - Atenció a la Víctima del Delicte

Es garanteix el Servei d’Informació i Orientació Telemàtica a les Víctimes del Delicte i l’atenció i contenció emocional a les compareixences del Jutjat VIDO. En la mesura del possible es farà per telèfon i només en casos molt excepcionals un professional acudirà presencialment.

Es garanteix la comunicació amb la víctima en el cas en què es produeixi alguna incidència en algun centre penitenciari o una posada en llibertat d’algun agressor.