20/07/2023 - Promoció Econòmica

L’Ajuntament d’Arbúcies regula l’horari comercial de 7 del matí a 10 del vespre

Aquesta mesura pretén reduir els aldarulls i molèsties a la via pública

L’Ajuntament d’Arbúcies ha acordat regular l’horari dels establiments comercials del municipi, bàsicament, botigues a l’abast amb l’objectiu de reduir els problemes d’aldarulls i d’ordre públic que provoquen a la ciutadania percepció d’inseguretat i que suposen una afectació a la convivència. A partir d’aquesta setmana s’ha establert que tots els comerços han de tancar en horari nocturn, que és el comprès entre les 10 de la nit i les 7 del matí. 

Aquesta mesura s’ha adoptat després que la Policia Local hagi informat sobre diferents denúncies que s’han registrat en diversos establiments d’alguns carrers del poble. Unes incidències recollides a partir de les 10 del vespre, quan la majoria de comerços ha tancat, i provocades per les reunions que es formen a l’entorn dels pocs establiments que segueixen oberts i que acaben generant molèsties als veïns, destorbant el seu descans i creant problemes d’aldarulls i d’ordre públic. 

Per tal de solucionar aquesta problemàtica, des del consistori s’ha volgut regular l’horari comercial i, així, evitar concentracions i aldarulls constants en diferents punts crítics del municipi, principalment al carrer Camprodon en què la Policia Local ha recollit un total de 25 denúncies des del 2021. 

Amb l’adopció d’aquesta mesura es preveu millorar la convivència entre els veïns de les zones afectades, així com disminuir la sensació d’inseguretat a partir de certes hores de la nit. Una regulació que està prevista a l’article 37.4 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en què es disposa que per raons d’ordre públic, de convivència o mediambientals, els ajuntaments poden acordar l’obligatorietat de tancament en horari nocturn o la variació de l’horari dels establiments.

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, agraeix a l’Associació de Comerç d’arbúcies que hagi donat suport a aquesta iniciativa de l’Ajuntament. “Des del primer moment que els hi vam plantejar, hi van estar d’acord”.