05/07/2023 - Política

El ple de l’Ajuntament aprova el nou cartipàs municipal

També s’aprova la renovació del Consell de Govern Municipal

El ple de l’Ajuntament d’Arbúcies va aprovar aquest dilluns 3 de juliol el nou cartipàs municipal. Una sessió en la qual es van donar a conèixer les indemnitzacions que rebran els regidors, les regidories que portaran cadascun dels 8 regidors de l’equip de govern, els membres que formaran part del Consell de Govern Municipal i de la Junta de Govern Local, així com també la periodicitat dels plens municipals. 

En aquesta legislatura s’ha renovat la creació del Consell de Govern Municipal. Es tracta d’un òrgan col·legiat que té per objectiu millorar la gestió municipal i que estarà format pels 8 regidors de l’equip de govern. El Consell estarà sota la presidència de l’alcalde i haurà de garantir la coordinació de l’activitat dels regidors i regidores amb competències i informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local i al ple i alhora ha de trobar un espai de comunicació i debat amb el grup municipal a l’oposició.  Les funcions concretes del Consell de Govern seran les següents: 
 
- Estudiar, informar i consultar dels assumptes que han de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de l’ajuntament.  
- Coordinar l’activitat dels regidors i regidores amb competències delegades.  
- Vetllar per l’eficàcia i l’eficiència en l’acció de govern i l’administració municipal.  
- Mantenir informats els grups municipals a l’oposició, així com  crear un espai.  de comunicació i debat de tots els temes de rellevància municipal.  
- Fer seguiment de l’actuació de l’alcalde i de les regidories amb competències delegades.

En el cas de la Junta de Govern Local, l’alcalde, Pere Garriga, en serà el president, i estarà format pels regidors: Jaume Salmeron, Àngel Cabrero, Remei Artigas i Glòria Cuadras. Aquests mateixos regidors són els que han estat nomenats tinents d’alcalde. 

En aquesta legislatura, s’ha establert que els plens se celebrin periòdicament cada dos mesos i s’ha establert que tinguin lloc el primer dilluns de mes a 2/4 de 9 del vespre. 

Finalment, les regidories que portarà cadascun dels regidors són les següents: 

Pere Garriga Solà 
Comunicació i Noves Tecnologies 
Renovables i Transició energètica 
Participació Ciutadana 
Persones grans 
Pla General 
Medi Natural 
Catifes 
Enramades 

Jaume Salmeron Font 
Cooperació 
Ensenyament 
Habitatge 
Governació i mobilitat 
Economia social 

Àngel Cabrero Méndez 
Parcs i jardins 
Cementiri 
Residus urbans 
Neteja urbana i deixalleria 

Remei Artigas Crosas 
Hisenda 
Promoció econòmica 
Treball, Indústria i Comerç

Glòria Cuadras Genebat 
Activitat Física i Esports 
Sanitat, Salut i Consum 
Igualtat 

Maria Lupiáñez Garcia 
Atenció i Servei a les Persones 
Joventut 
Festes 

Antoni Ronda Rodríguez 
Urbanisme i Obra pública 
Urbanitzacions 
Pla general

Jordi Romero Villalba 
Cultura 
Combat d’Arbúcies
Fira de Tardor i Festa del Flabiol 
Fira del Tió 
Turisme 

I pel que fa als delegats d’alcaldia, n’hi haurà tres: David Merino Parcet, Àlex Serrahima Hernàndez i Antoni Ridorsa Marfà i les delegacions que els hi són atribuïdes són les següents: 

David Merino Parcet 
Pagesia 

Àlex Serrahima Hernàndez 
Recursos humans, Joanet i Montseny 

Antoni Ridorsa Marfà 
Cooperació