31/10/2023 - Governació

Nova ordenança per regular l’ús dels patinets elèctrics

L’ordenança entrarà en vigor l’1 de gener de 2024

Amb l'aprovació de les ordenances fiscals per al 2024, l'Ajuntament d'Arbúcies ha aprovat una nova ordenança municipal per l'ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal.

La demanda social creixent per l’impuls de la mobilitat activa i sostenible, juntament amb els avenços en matèria de bateries elèctriques, han suposat un increment de l’ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal al conjunt del territori.

Per aquest motiu, la normativa local existent s’ha d’adaptar perquè s’hi reflecteixi l’ampli ventall de modalitats de mobilitat sostenible, se’n reconeguin els seus drets i deures i es fomenti la convivència viària, garantint i compatibilitzant així mateix, la protecció dels vianants a les zones on es restringeixin les condicions de circulació. És una realitat contrastada que els vehicles de mobilitat personal generen en moltes ocasions situacions de risc, al compartir l’espai urbà amb la resta d’usuaris.

Així doncs, la finalitat d’aquesta nova ordenança és establir les condicions d’utilització dels vehicles de mobilitat personal, especialment el patinet elèctric.

Els punts més rellevants que recull aquesta ordenança és que l'edat mínima per a conduir patinets s'estableix als 14 anys i, a més a més, s'hauran de registrar tots aquests vehicles a l'Ajuntament i presentar la corresponent assegurança de responsabilitat civil. En el cas de menors d'edat, els tutors legals seran els responsables. El límit de velocitat s'estableix als 30 km/h i si es tracta de circular en espais reservats a vianants, la velocitat màxima serà de 10 km/h.

Els conductors de patinet també hauran d'utilitzar casc de forma obligatòria i no es podrà circular amb més d'una persona per vehicle. L'ordenança també contempla altres obligacions com ara respectar els senyals de trànsit, no es podrà circular amb auriculars o practicar acrobàcies fora dels llocs habilitats.

Els usuaris que incompleixin alguna de les mesures que contempla l'ordenança, podran ser sancionats i, fins i tot, la Policia Local, podrà efectuar la retirada del vehicle en els mateixos supòsits que la resta de vehicles.

La nova normativa també fa esment a l'estacionament d'aquests tipus de vehicles, de manera que només podran aparcar als llocs habilitats i, en cas de no haver-n'hi, ho podran fer a les zones d'estacionament lliure en calçada o bé als aparca bicis existents al municipi. 

"L'ordenança, treballada els darrers mesos amb el cap de la Policia local,  pretén minimitzar el perill a l'espai públic i regular un fenomen nou, dotant de més eines la policia local per perseguir les actituds incíviques i temeràries ", afirma el regidor de Governació, Jaume Salmeron.