18/03/2021 - Cultura

Es destinen 600.000 euros a la renovació del Museu Etnològic del Montseny d’Arbúcies

Es crearan nous espais dedicats a la indústria tèxtil i a la confecció

El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, es troba en ple procés de remodelació en el marc d’un projecte que incideix específicament en la renovació museogràfica de les diferents sales de la segona planta del Museu, en els àmbits dedicats a explicar la societat industrial. Així com en la rehabilitació de les cobertes originals de l’edifici. 

L’any 2016, l’Ajuntament d’Arbúcies va participar en la convocatòria FEDER de Catalunya 2014/2020, amb dos projectes. El primer d’aquests és el que s’està executant actualment al Museu Etnològic del Montseny i fou presentat al procés de selecció i d’execució dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals obert per la Diputació de Girona.

El projecte que s’està executant afecta una superfície aproximada de 500 m2 i està previst que finalitzi aquest estiu i incideix en aquests aspectes bàsics:

a) El desenvolupament d’un conjunt d’obres centrades en la millora del recorregut de la visita. 
b) L’actualització museogràfica de les diferents sales, on es descriu el model industrial del Montseny, amb la torneria, la carrosseria i el tèxtil com a eixos principals. Aquest sector del museu comptava amb una museografia desenvolupada en la seva major part l’any 1987 i requeria una actualització.
c) La creació d’un nou espai dedicat a la indústria tèxtil i a la confecció que destaca l’important paper de la dona en el procés d’industrialització.
d) La restauració, reforçament, impermeabilització i aïllament tèrmic dels teulats originals de l’edifici de La Gabella (segles XVII-XVIII), així com de les cobertes de la galeria nord del segle XIX.
e) Remodelació dels sistemes elèctrics i de climatització del conjunt de la segona planta del museu, amb l’objectiu de millorar tant les condicions de visita, la conservació de les col·leccions i l’eficiència energètica.

En el marc d’aquestes obres també es portarà a terme l’ampliació de l’espai dedicat a les exposicions temporals a la planta baixa de l’edifici, amb la incorporació d’una nova sala, assolint una superfície aproximada de 150 m2 i el trasllat de l’audiovisual Les llegendes del Montseny a una nova sala de la primera planta, on s’explica el model de societat tradicional al Montseny.

L’objectiu d’aquest important projecte és millorar l’estructura dels espais expositius i oferir als visitants una experiència gratificant i rigorosa des d’un punt de vista conceptual i educatiu, “destacant la importància de la recerca i conservació patrimonial com a eixos  de desenvolupament d’un model turístic respectuós tant amb el medi com amb els valors culturals del territori” assenyala el director del MEMGA, Jordi Tura.

El cost total de la remodelació, és de 576.000 euros i compta amb finançament dels Fons FEDER,  la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Arbúcies.

Un referent cultural
El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, s’ha concebut des dels seus inicis a principis dels anys 80 del segle passat, com un centre de conservació, difusió i investigació del patrimoni cultural del massís del Montseny. Amb una implicació directa en la dinamització cultural, social i econòmica del conjunt del territori. 
 
Actualment el museu, amb xifres (abans de la Covid-19) que sobrepassen els 50.000 usuaris anuals del seu conjunt de serveis, està considerat un referent  patrimonial del sud de les comarques gironines, tant en l’àmbit de la recerca com també en el de la difusió cultural.

Les seves instal·lacions, que actualment ocupen una superfície de 1.800 m2, han estat objecte al llarg dels darrers 40 anys d’un procés continuat d’implementació de serveis: sales d’exposicions temporals i permanents, incorporació de l’Arxiu Històric Municipal, creació del Centre de documentació del Parc Natural del Montseny (Secció Humanitats), oficina d’informació del Parc Natural del Montseny, Instal·lació del multivisor Llegendes del Montseny, construcció dels magatzems de reserva de col·leccions  (que actualment acullen la principal col·lecció d’etnologia i arqueologia del conjunt del Montseny i la comarca de La Selva).

Aquest llarg procés de creació i consolidació del MEMGA, iniciat l’any 1974 amb la compra de La Gabella per part de l’Ajuntament d’Arbúcies, i sobretot a partir dels anys 80, ha comportat també la progressiva recuperació de l’edifici històric. Una construcció de principis del segle XVII, que per causa de les diferents vicissituds patides al llarg de la seva història, s’havia anat transformant i perdent al mateix temps part de la seva configuració inicial.

Més enllà de la seva obertura al públic de manera ininterrompuda des de l’any 1985 i la seva primera ampliació l’any 1987, ha estat en els darrers 25 anys quan el museu ha assolit la seva configuració actual, amb la construcció dels magatzems, la remodelació de la planta baixa l’any 2007 i importants remodelacions entre els anys 2010 i 2014 que afectaren a la major part d’espais de les 3 plantes de l’edifici històric de la Gabella.

“Posar al dia els equipaments culturals del país és una obligació que tenim les administracions. El món es mou, canvia i ens hem de moure amb ell”, subratlla l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga.