Pla Local de Joventut 2016 - 2020

El Pla Local de Joventut és el marc de referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques de Joventut a Arbúcies durant els propers quatre anys. L'objectiu d'aquest pla és respondre a les necessitats i demandes de la realitat juvenil del nostre poble tenint en compte les importants transformacions que es produeixen constantment i parant una atenció especial als problemes més importants d'aquest col·lectiu.

Es tracta, doncs, d’elaborar un full de ruta que guiarà les actuacions municipals en Joventut i que s'elaborarà amb l'opinió del jovent i la dels professionals del sector. S'han reunit els joves en grups de discussió, així nois i noies de 12 a 30 anys han expressat les seves inquietuds i necessitats. Trobades obertes a tota la població jove (grups per edats) on s'han treballat diversos temes: salut, treball, habitatge, cultura, lleure, participació i formació.

D'aquesta manera, es vol aconseguir que aquest pla s'ajusti a la realitat dels joves d'Arbúcies.

Cercador