idCAT certificat digital

Logo idCAT
L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet. Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert.

Les operacions a internet que es facin amb l'idCAT tenen una validesa legal, equivalent a la signatura manuscrita.

També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.

Exemples d'ús:
EntitatApartat
Exemple de tràmits

Adreça web
Ajuntament d'ArbúciesTràmits en líniaInstàncies genèriques, Queixes suggeriments i propostes, Finestreta Única Empresarial al món local...Tràmits en linia
Generalitat de CatalunyaServeis i tràmitsSol·licitud de prestacions econòmiques per a les famílies amb fills i filles a càrrec, sol·licitud de la tarjeta sanitària individualhttp://web.gencat.cat/ca/tramits/
Seguretat SocialOficina VirtualInform de vida laboral, informe sobre bases de cotització, sol·licitud de rectificació d'informe de bases de cotització, sol·licitud de canvi de bases de cotització (autònoms)
http://www.seg-social.es
Agència TributàriaOficina VirtualPresentació de la declaració de renta, obtenció de certificacions tributàries, modificació de domicili fiscal, consulta de models proposatshttp://www.aeat.es/


Com es pot obtenir el certificat?

Opció A: Fent una validació
(recomanable)

  1. Anar a la pàgina web de l'idCAT: www.idcat.cat
  2. Sol·licitar el certificat (pas 1) i omplir el formulari amb les dades necessàries per obtenir la identitat digital (dades personals).
  3. Anar personalment a les oficines de l'Ajuntament amb un document acreditatiu (NIF) on es validarà la identitat i es generarà el certificat digital en programari.
  4. El ciutadà haurà d'instal·lar el certificat en el mateix ordinador des d'on va fer la sol·licitud, anant a la web de l'idCAT i fer el pas nº 3Instal·lació del programari.


Opció B: Fent una prevalidació
  1. Anar a les oficines de l'Ajuntament amb un document acreditatiu (DNI) per a fer tota la sol·licitud (més lent)
  2. L'operador introduirà les dades del ciutadà, i haurà d'introduir un codi alfanumèric de 4 dígits que li permetrà autentificar-se a l'hora d'instal·lar el certificat
  3. El ciutadà podrà instal·lar el seu idCAT des de l'opcióPrevalidació dins l'apartat 3 Instal·lació del programari de la web www.idcat.cat

Cercador