Finestreta Única Empresarial al Món Local

Finestreta Única Empresarial al món local

La Finestreta Única Empresarial (FUE), el punt de referència únic de les empreses, emprenedors i intermediaris en la seva relació amb l'administració. Es basa en un model de relació integrat d'atenció que permet a l'empresariat poder realitzar les seves gestions administratives i tràmits, independentment de qui en sigui l'ens responsable.

La FUE es caracteritza per:

- La integració de serveis i tràmits que afecten tot el cicle de vida de l'empresa amb la informació i requisits necessaris

- Independència de l'Administració responsable: reuneix serveis i tràmits de l'Administració local, Generalitat i Administració de l'Estat

- Multicanalitat: els serveis es presten pel canal que esculli l'empresa i es prioritza l'electrònic

- Ús d'un model col·laboratiu de prestació de serveis

- Celeritat i eficiència tot fomentant la resolució immediata


Més informació:

http://canalempresaweb.gencat.cat/ca

Tràmits en línia Ajuntament d'Arbúcies

Cercador