Les fonts de bomba d'Arbúcies

/La Font del Bon Humor es troba al carrer Sorrall
Per què estan tancades?

Les tradicionals fonts de bomba d’Arbúcies es mantenen tancades per problemes en la composició de l’aigua. Si no es pot beure aigua quin és el motiu? L'informe següent respon algunes de les preguntes més freqüents que es fa la gent d’Arbúcies.

Què li passa a l’aigua?
L’Àrea de Salut Pública i Consum d’Arbúcies (ASPICA) va detectar al 2008 en diversos controls rutinaris que la composició de l’aigua de la majoria de fonts no és apta per a la salut segons els paràmetres de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per això, l’ajuntament ha instal·lat un cartell a cada font amb el rètol "Aigua no potable". Pot passar que beure aigua d’una d’aquestes fonts no afecti la salut de qui en begui, però també pot provocar lleugers problemes d’estómac com gastroenteritis o diarrea. La mainada, les dones embarassades i la gent gran són els col·lectius més exposats a patir aquest tipus d’afeccions.

Per què no és potable?
Les causes són múltiples i tenen un origen incert. Se sap per les analítiques que algunes fonts tenen un excés de nitrats i bacteris, en alguns casos degut a la falta de pluges reiterades (quan hi ha sequera) o per filtracions d’aigües brutes al subsòl provinents d’alguna casa que no té la separació de xarxes d’aigua adients. També es pot deure a alguna pèrdua d’aigua bruta en una canonada que després es filtra a l’aigua que va a la font. Una fuita petita pot ser molt difícil de detectar i per fer-ho caldria aixecar metres i metres de carrer sense cap garantia d’èxit. Per tant, el control sistemàtic amb analítiques és, ara per ara, la solució més eficient.

Com es solucionarà això?
La majoria de les fonts té uns nivells de nitrats que superen per molt poc els paràmetres establerts i és per això que el perill d’intoxicació és mínim, excepte en els grups de risc citats abans. Només la font de bomba de Can Salau, al carrer Castell, té una composició de nitrats massa elevada com per mantenir-la oberta. Per tant, es mantindran les analítiques periòdiques a cada font amb l’objectiu de preservar la salut de la gent d’Arbúcies

Què hi fa l’ajuntament?
A més de les analítiques també es fan tractaments químics per intentar reduir els nivells elevats de bacteris, una mesura que ajuda a restablir els valors normals o fer que s’hi aproximin. L’ajuntament sap que les fonts són un element patrimonial molt estimat per la gent d’Arbúcies i és per això que s’intenta que estiguin obertes i garantir, de la millor manera possible, la salut dels vilatans així com l’embelliment del poble.

Cercador