Educació

Preinscripció Llar Infants El Jardinet 2020-21

DEL 13 AL 22 DE MAIG

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques. Així, doncs, les sol·licituds de preinscripció es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds i només es podran fer de forma presencial amb cita prèvia els últims 3 dies, a partir del dimarts 19. La cita prèvia es podrà demanar al telèfon de l’ajuntament, 972860001.

Com es fer la preinscripció telemàticament
De manera excepcional i per facilitar els tràmits a les famílies s'haurà d'enviar un correu electrònic a preinscripciojardinet@ajarbucies.cat i adjuntar la següent documentació escanejada o fotografiada:

Famílies d'alumnes nous:
- Full de sol·licitud de preinscripció
- Paper menjador (optatiu)
- Paper de permanències/jardinet matiner (optatiu)

Famílies d'alumnes que ja estan al centre (accés directe)
- No cal fer la preinscripció, només cal enviar els fulls de menjador o jardinet matiner si interessa el servei

Si no es pot fer la preinscripció telemàticament
De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica en els termes que s’ha exposat en els paràgrafs anteriors, s’assignarà una cita prèvia per l’accés a l’Ajuntament, els dies 19, 20, 21 i 22 de maig. Aquesta assignació es farà per telèfon, trucant al 972860001.

L'atenció es farà de la següent manera:
- Ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
- Cal dur la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i la sol·licitud emplenada des de casa.
- Cal portar mascareta i guants;
- No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Per a qualsevol consulta o petició d’informació podeu trucar al telèfon 972860001 o enviar un correu electrònic a educacio@ajarbucies.cat

Cercador