Pla Director de Clavegueram

El Pla Director de Clavegueram d’Arbúcies té dos objectius. El primer és conèixer la situació actual de la xarxa de clavegueram tant pel que fa al seu estat estructural com pel seu funcionament hidràulic. El segon, com a continuació del primer, consisteix en fer una proposta d’actuacions per tal de garantir el correcte funcionament de la xarxa, avui dia, i una vegada s’hagi consolidat totalment el desenvolupament urbanístic previst a l’àmbit d’aquest Pla Director.
La redacció d’aquest Pla Director sorgeix de la voluntat de l’Ajuntament d’Arbúcies per conèixer i abordar la millor solució als problemes actuals que presenta el clavegueram del municipi, i d’aquesta forma, contribuir a la millora del servei i del medi ambient del terme municipal.

Cercador