Associació Al Anwar

President: Abdelaziz Mohamadi

Correu electrònic: moabz@hotmail.fr
Al Anwar és una associació formada per un grup de persones provinents del Marroc i instal·lades a Arbúcies que es va constituir com a associació el 30 de maig del 2010.

Es reuneix, normalment, el primer dimarts de cada mes, de 8 a 9 del vespre al local del Consell Municipal de Solidaritat d’ Arbúcies, punt de trobada de moltes de les associacions del poble.

Des de l'associació es treballa per resoldre els problemes i dificultats del col·lectiu marroquí a Arbúcies i mantenir una bona convivència entre tots. També pretén ajudar les persones que han hagut de marxar del Marroc a entendre el funcionament social del nou país en que es troben per facilitar la seva integració.

Els membres d’Al Anwar consideren que la participació en la vida social, cultural i esportiva del poble és una eina molt important per resoldre les dificultats i volen reforçar aquesta participació que també consideren pot ser activa en el procés de la construcció d’una societat justa, diversa i plural.

Algunes de les finalitats de l'associació Al Anwar són les següents:
- Participar en la resolució de diferents dificultats i problemes socials, culturals i de convivència com a intermediari entre la societat autòctona i les persones que van arribar del Marroc.

- Garantir els drets d’accés i participació de les persones d’origen marroquí en les activitats del municipi com les esportives, educatives, culturals, etc...

- Facilitar el coneixement mutu entre les persones des de una perspectiva intercultural de respecte entre totes les persones.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
- Participació en diferents activitats culturals, socials i esportives que tinguin un caràcter obert per a tota la ciutadania.

- Fer activitats que donen a conèixer la cultura del Marroc i la catalana i que permetin un acostament entre totes dues.

Com a qualsevol entitat, queda exclòs tot ànim de lucre.

Cercador