Associació per l'Educació i la Cultura Islàmica (AECI)

President: Chérif Samsidine Aïdara

Adreça: Sorrall, 9
L’Associació per l’Educació i la Cultura Islàmica és una associació laica que vetlla per la llibertat d’expressió, la llibertat de cultura i el respecte mutu entre religions.

Treballa pel respecte a la diferència i vol fer comprendre a tot el món la cultura i l’educació de les diferents religions, particularment l’Islam, ja que és una cultura que s’està utilitzant i embrutint amb altres fins.

No és pas una associació de propaganda per islamitzar la població. És una associació pel diàleg, per la pau, per la tolerància i d’ajuda mútua tal com predica l'Alcorà.

És una associació d’obra social per la defensa dels valors humans. És una associació que lluita per aconseguir, al segle XXI, una aliança de civilitzacions atès que les religions tenen molt valor per aconseguir una pau universal duradora.

Promou l’emancipació de la dona dins l’Islam, l’eradicació de la discriminació o la mutilació genital femenina. Pretén també educar els infants conforme els preceptes de l’Islam.

Les premisses de l’associació són: ajudar els infants, protegir les dones i la gent gran.

Cercador