Sessió Ordinària 20/01/09

Sessió de caràcter ordinari del ple municipal 20/01/09

Ordre del dia

1. Donar compte al Ple de certificats-extractes dels acords adoptats en sessió del Ple municipal.

2. Votació i proposta a la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya dels nomenaments de les persones per ocupar les places vacants de Jutge de Pau d’Arbúcies: la plaça de titular i la plaça de suplent.

3. Aprovació dels projectes d’inversió per a la realització de diverses obres i sol.licitud al MAP del seu finançament per part del Fons Estatal d’Inversió Local.

4. Aprovació definitiva del projecte de recuperació i millora de l’espai fluvial de la Riera d’Arbúcies.

5. Aprovació de la creació de la Junta Local de Seguretat d’Arbúcies.

6. Moció de l’Entesa pel Progrés d’Arbúcies (EPA-EPM) per fomentar l’ús de productes per a persones celíaques en actes organitzats des de l’Ajuntament.

7. Moció de l’Entesa pel Progrés d’Arbúcies (EPA-EPM) per habilitar un espai al cementiri municipal que podriem anomenar “Jardí del Repòs” per dipositar-hi les cendres de persones difuntes.

8. Moció de l’Entesa pel Progrés d’Arbúcies (EPA-EPM) per tornar a demanar a la Generalitat una segona parada de bus a Arbúcies situada a la rotonda de El Mirador, al sector de Pujals.

9. Informes de les Conselleries.

10. Proposicions i preguntes.

Cercador