Sessió ordinària 02-12-2010

Ordre del dia


1. Lectura i aprovació si escau d'actes de sessions anteriors

Descarregar mp3


2. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació del terme municipal entre Arbúcies i Santa Coloma de Farners

3. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació del terme municipal entre Arbúcies i Espinelves

4. Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació del terme municipal entre Arbúcies i Montseny

Descarregar mp3


5. Moció de l'EPA per encarregar la redacció d'un informe tècnic independent sobre les incidències detectades a la Plaça de la Pau

Descarregar mp3


6. Moció de CUPA referent a les antenes de telefonia mòbil

Descarregar mp3


7. Informes de les Conselleries

Descarregar mp3


8. Moció de la Plataforma d'usuaris de gas propà d'Arbúcies

Descarregar mp3


9. Moció de l'ACAPS-Arbúcies

Descarregar mp3


10. Proposicions i preguntes

Descarregar mp3 (1)

Descarregar mp3 (2)

Descarregar mp3 (3)

Descarregar mp3 (4)

Descarregar mp3 (5)

Descarregar mp3 (6)

Cercador