Sessió Extraordinària 13-05-10

Ordre del dia

PUNT ÚNIC - Moció de l'ENTESA PEL PROGRÉS D'ARBÚCIES per a un pacte local per a la seguretat, la cohesió social i la convivència. Aprovació de les bases d'actuació per a un nou model de seguretat pública.

1. Presentació moció(Jaume Salmeron)
2. Intervenció David Merino
3. Intervenció Edmon Ribatallada
4. Intervenció Josep Carrapiço
5. Resposta a les intervencions Jaume Salmeron
6. Josep Carrapiço
7. Pere Garriga, Edmon Ribatallada
8. Public
9. Pere Garriga
10. Votació

Cercador