Sessió extraordinària 02-05-2019

Ordre del dia

1. Motiu de la convocatòria del Ple del 02 de maig de 2019.

2.- Aprovació del projecte bàsic de reforma i adequació del pavelló polivalent de Can Delfí per a convertir-lo en biblioteca municipal.

3.- Ratificació decret del 2 d'abril de 2019 d'adjudicació del contracte d'obres d'execució del "projecte reforma i ampliació de l'hotel d'entitats per a convertir-lo en llar d'avis municipal".

4.- Ratificació acord JGL del 14 de març de 2019, d’a provació conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Arbúcies pel cofinançament de l'adequació del Museu etnològic del Montseny "La Gabella" d'Arbúcies(FEDER).

5.- Aprovació de modificació de la plantilla de personal, amb la creació d'una plaça de Tècnic/a. per a Serveis Generals.

6.- Aprovació models de declaracions sobre causes de possibles incompatibilitats i activitats i sobre béns i drets patrimonials.

Cercador