Informació sobre el funcionament de l'Esplai Municipal d'Estiu

ESPLAI D’ESTIU MUNICIPAL 2020

Aquest any més que mai tenim ganes d’estiu, de sol, de bon temps, de divertir-nos, de passar-ho bé! És per aquest motiu que des de l’Ajuntament d’Arbúcies estem treballant per poder oferir a tots els infants i joves un conjunt d’activitats adaptades a les noves circumstàncies, però que no perdran l’essència de l’educació en el lleure. Les activitats de lleure són una eina educativa de primer ordre i contribueixen de forma notable al creixement integral dels infants i joves, així com a la creació d’una societat més responsable i compromesa.
L’Esplai d’Estiu Municipal és un casal de lleure, on es fan activitats amb una intencionalitat pedagògica fora de l’escola i de l'àmbit familiar.
Activitats que ajuden als infants a adquirir competències i habilitats socials, fent-los protagonistes de la seva pròpia vida, actius i participatius socialment.

Excursions i activitats en parcs i racons del nostre territori que ens faran conèixer una mica més el nostre entorn i treballar aspectes com el medi natural i animal.

Gimcanes que ens permetran practicar l’orientació, la lectura, la resolució de problemes matemàtics, etc.

Jocs on potenciarem el treball en grup, el respecte, el civisme, jugar i aprendre amb altres infants de característiques diferents com pot ser la cultura, situació familiar, procedència... Intentem desenvolupar la convivència, el respecte, el civisme i la tolerància de cadascun dels infants a partir de la relació amb altres membres del grup i amb relació a l’entorn. I aquest any, més que mai, treballarem (si podem) amb l’entorn i amb els companys, oblidant-nos durant una bona estona de mòbils, tauletes, ordinadors i tota mena d’aparells electrònics...

L’Esplai només serà possible si les autoritats sanitàries ens ho permeten i si Arbúcies es troba en la fase 3 del desconfinament. La posada en funcionament de les diverses activitats de lleure es realitzarà de forma coherent amb el desenvolupament de les diferents fases de desconfinament. D’aquesta manera, hi haurà activitats que es podran anar introduint progressivament a mesura que es vagin consolidant les setmanes sense incidència del virus. És una situació nova per a tothom i estem treballant per adaptar les activitats de lleure a aquesta realitat, però sense oblidar que cal que aquestes activitats s’han de poder desenvolupar amb la màxima seguretat per als infants i adolescents, així com per a les persones que en tenen cura, els monitors. Això vol dir que caldrà seguir tots els protocols i criteris que ens vinguin marcats des del Departament de Salut.

L’inici de l’esplai està pensat perquè sigui el 22 de juny i durarà fins al 31 de juliol. Però en el formulari de preinscripció donem l’opció de marcar les setmanes d’agost i setembre perquè si hi ha un grup de nens/es suficient es podrà oferir esplai durant aquelles dates.

Els horaris es mantindran com altres anys: matí de 9 a 1 i tarda de 3 a 6. Els nens i nenes es poden apuntar només els matins, només les tardes o bé matí i tarda. En principi l’entrada es podrà fer de ¾ de 9 a 9 i de ¾ de 3 a 3. L’hora de finalització de l’esplai és a la 1 i a les 6, però la recollida la podeu fer d’1 a ¼ de 2 i de 6 a ¼ de 7. Aquests horaris aniran condicionats als protocols d’entrada i sortida dels infants, ja que és possible que s’hagi de fer per fases i llavors caldrà retocar les hores d’entrada i sortida.


Una de les propostes per aquest 2020 és el servei de vigilància i acompanyament dels infants durant l’hora de dinar: oferir a les famílies la possibilitat que els infants i joves puguin estar a l’esplai durant el migdia, fins les 3, i llavors, si volen, allargar o no amb el torn de tarda. En aquest cas les famílies portarien la carmanyola de casa i es donarà als nens/es d’1 a 3 del migdia.

Segons el número de participants de l’Esplai utilitzarem uns o altres espais i instal·lacions del nostre municipi, i us anirem informant d’on serà el punt de trobada de cadascun dels grups. L’Escola Carulla, l’Institut, Can Cassó és possible que siguin espais de referència i un cop els infants estiguin amb els seus monitors, i segons l’activitat del dia, aniran a un lloc o un altre.

L’Esplai d’Estiu es diferenciarà en Esplai Infantil i Esplai Juvenil.

Esplai Infantil: És l’esplai que hem tingut sempre, un espai de lleure que a través del joc, les cançons, la música, els tallers, etc. vol educar a l’infant en valors com el respecte per l’entorn, el respecte entre companys, la col·laboració, l’empatia... sempre de forma divertida i atraient per a l’infant. L’esplai infantil està destinat a nens i nenes nascuts des de l’any 2009 a l’any 2017, és a dir, que estan cursant des de P2 a 5è de primària. Tots els participants es dividiran en grups segons l’edat i les activitats que realitzaran es faran adaptades al grup.

Esplai Juvenil: Aquest grup és per a joves nascuts els anys 2006-2007-2008. També portaran a terme activitats de lleure però de forma molt independent de la resta de grups de l’esplai municipal, i si les circumstàncies del moment ho permeten esperem poder oferir-los moltes sorpreses i activitats diferents.

Però l’esplai no comença el dia que obrim portes, cal una programació, calen uns monitors, cal un centre d’interès... i aquesta és una feina molt important i que necessita el seu temps. Per aquesta raó us demanem que ompliu el formulari de preinscripció, que trobareu a través d’aquest enllaç fins al 22 de maig. Preinscripció que servirà per fer un càlcul dels infants i joves que si és possible fer l’Esplai d’Estiu hi assistiran, permetrà valorar quines infraestructures i quin personal serà necessari per tal d’oferir la millor oferta i amb les millors garanties de salut. Les famílies que hagin omplert la preinscripció tindran preferència a l’hora de tenir plaça en l’Esplai d’Estiu Municipal. Tot i això caldrà complementar-la amb una inscripció signada pel pare/mare/tutor i una declaració responsable que l'infant /adolescent reuneix els requisits de salut (es proporcionarà amb el full d'inscripció) i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta. També caldrà fer el pagament i portar el comprovant de pagament.

Per poder participar a l'Esplai d'Estiu Municipal, igual que a qualsevol altra activitat durant aquest estiu, caldrà que els pares autoritzin i col·laborin en fer un seguiment sanitari diari de tots els participants. Per poder-hi participar no s’haurà d’haver tingut simptomatologia de Covid-19 ni el participant ni la seva família convivencial durant els darrers 14 dies. Els infants amb patologies prèvies hauran de tenir i presentar una valoració de salut per poder participar-hi. Serà requisit per a la inscripció que els participants tinguin el calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament).

I els preus els trobareu al pdf d'aquí sota

Cercador